Чорнобильські проекти до змін законодавства

Проект

вноситься народними депутатами України Королевською Н. Ю., Солодом Ю. В. 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо встановлення належного рівня пенсійного забезпечення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради, 1991 р., N 16, ст. 200 із наступними змінами) такі зміни:

1. Статтю 50 викласти в такій редакції:

"Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірах:

інвалідам I групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

інвалідам II групи - 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.".

2. Частину першу статті 52 викласти в такій редакції:

"Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні, в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.".

3. Частину третю статті 54 замінити двома частинами такого змісту:

"В усіх випадках пенсії інвалідам, яким установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, евакуйованих із зони відчуження, відселеним із зон безумовного (обов'язкового) відселення, інвалідів з дитинства, які досягли повноліття:

по I групі інвалідності - 1000 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

по II групі інвалідності - 800 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

по III групі інвалідності - 600 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для інших інвалідів, щодо яких установлений причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

по I групі інвалідності - 400 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

по II групі інвалідності - 300 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

по III групі інвалідності, дітям-інвалідам - 200 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України.".

4. Статтю 58 викласти в такій редакції:

"Стаття 58. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам

Пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачуються в повному розмірі, без урахування одержуваного заробітку (доходу) та незалежно від місця роботи.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

2. Встановити, що запроваджений цим Законом розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1, державної пенсії особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника, у 2016 році встановлюється на рівні 50 відсотків, з 1 січня 2017 року на рівні 75 відсотків від розміру, визначеного у статті 50 та частині третій статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

З 1 січня 2018 року розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1, державної пенсії особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника виплачується у повному розмірі відповідно до закону.

У разі, коли внаслідок перерахунку пенсії з урахуванням цього пункту її розмір зменшується, пенсія виплачується у раніше встановленому розмірі.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік", необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

Проект

вноситься народними депутатами Ляшком О. В., Мосійчуком І. В., Вовком В. І., Галасюком В. В., Чижмарем Ю. В., Рибалкою С. В., Ленським О. О., Скуратовським С. І. 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо пенсійного забезпечення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради, 1991, N 16, ст. 200, із наступними змінами):

1. Статтю 50 викласти в наступній редакції:

"Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірах:

- інвалідам I групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

- інвалідам II групи - 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

- інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.".

2. Абзац перший статті 52 Закону викласти в наступній редакції:

"Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні, в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.".

3. Абзац третій статті 54 Закону замінити двома абзацами такого змісту:

"В усіх випадках пенсії інвалідам, яким установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою не можуть бути меншими від нижчезазначених пенсій виплат:

- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, евакуйованим із зони відчуження, відселеним із зон безумовного (обов'язкового) відселення, інвалідам з дитинства, які досягли повноліття:

для I групи інвалідності - 1000 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для II групи інвалідності - 800 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для III групи інвалідності - 600 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

- для інших інвалідів, щодо яких установлений причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

для I групи інвалідності - 400 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для II групи інвалідності - 300 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для III групи інвалідності, дітям-інвалідам - 200 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України.".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2017 року.

2. Кабінет Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

- забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ